Bẫy chuột bán nguyệt không mồi, cái và bẫy keo dính chuột
Bẫy chuột có đế yên vị phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, cơ quan, nhà máy
Bẫy chuột ghép gỗ, bẫy có chốt an toàn khi sử dụng
Bẫy keo dính chuột loại tốt bìa gỗ ép, sử dụng được nhiều lần