Đặc điểm:
Fobeka là thuốc diệt chuột nằm trong danh mục hạn chế sử dụng tại Việt Nam
Fobeka rất độc (nhóm độc I) cho con người và gia súc, chưa có thuốc giải độc
Cách sử dụng:
Trộn thuốc với mồi như: cám, bột gạo, bột bắp, cua nướng, cá chiên… với liều 1-2 g thuốc cho một phần mồi (1 gói thuốc 50g dùng cho 25 -50 phần mồi hoặc gói 2 g cho một phần mồi). Một phần mồi khoảng 40-50 g mồi.
Chú ý: Thuốc rất độc, chưa có thuốc giải độc nên tuân thủ quy định an toàn (xem phần giải độc trên nhãn thuốc)