Bọ chét nhảy như thế nào?

Bọ chét có kích thước nhỏ nhưng khả năng nhảy siêu mạnh. Những con côn trùng cực nhỏ này có thể nhảy cao gấp 50 – 100 lần chiều dài cơ thể. Khả năng nhảy của bọ chét đến nay là không thể thiếu đối với sự sống sót của nó. Vì chúng phải tìm đường đến một con vật để kiếm ăn và sinh sản. Vậy bọ chét nhảy như thế nào?

bọ chét nhảy như thế nào

Những sự thật về bọ chét

Tại sao bọ chét nhảy?

Chúng chỉ có thể sinh sản và đẻ trứng sau khi ăn máu. Hơn nữa, bọ chét mới nở phải kiếm ăn trong vòng vài giờ để sống sót. Do đó, tìm đường đến vật chủ phù hợp là rất quan trọng. Cú nhảy cho phép chiu vào lông của những con vật đi qua.

Bọ chét nhảy cao bao nhiêu?

Chiều cao trung bình của một con bọ chét khác nhau tùy theo loài. Bọ chét mèo có thể nhảy cao tới 13 cm. Trong khi bọ chét chó có thể nhảy cao tới 15 cm trong một lần nảy.

Bọ chét có thể nhảy bao xa?

Có thể nhảy khoảng cách đáng kinh ngạc so với kích thước của chúng. Di chuyển tới 50 cm trong một bước nhảy.

Bọ chét sống được bao lâu?

Tuổi thọ của bọ chét trung bình thường là 2 đến 3 tháng. Với nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào, một con bọ chét có thể tồn tại trong khoảng 100 ngày. Chúng không thể đẻ trứng cho đến khi chúng có bữa ăn máu đầu tiên.

Vòng đời của bọ chét

Chu kỳ sống bắt đầu khi một con bọ chét cái trưởng thành có một bữa ăn máu. Máu là cần thiết để bọ chét sinh sản và đẻ trứng trên cơ thể vật chủ. Có bốn giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành.

  • Trứng và ấu trùng rất nhỏ gây khó khăn trong việc tìm kiếm và loại bỏ.
  • Nhộng về cơ bản là một loại đất giữa giữa ấu trùng. Bọ chét trưởng thành hoàn toàn những quả quýt phía trước đã hình thành. Nhưng chân sau (được sử dụng để nhảy giữa các vật chủ) thì không. Giai đoạn nhộng có thể tồn tại trong nhiều tháng cho đến khi chúng tìm được vật chủ.
  • Trong giai đoạn nhộng, bọ chét được bọc trong một cái kén tơ tằm. Có khả năng kháng thuốc trừ sâu và thường quay xung quanh gốc sợi vải. Chúng có thể rất khó tiêu diệt hoặc loại bỏ.

GreenHouse Pest Control phòng chống mối tận nơi giá rẻ. Tìm hiểu bọ chét nhảy như thế nào, hotline: 0932 609 5150974 426 255.