• Bẫy chuột bán nguyệt không mồi, cái và bẫy keo dính chuột
  • Bẫy chuột có đế yên vị phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, cơ quan, nhà máy
  • Bẫy chuột ghép gỗ, bẫy có chốt an toàn khi sử dụng
  • Bẫy keo dính chuột loại tốt bìa gỗ ép, sử dụng được nhiều lần