Chất liệu keo dính

  • Keo trong suốt, không mùi, không độc hại.
  • Độ dính của keo rất cao. Đặc biệt, keo không bị chảy khi trời nóng, không bị khô se bề mặt khi thời tiết lạnh.
  • Lượng keo nhiều nên sau khi bắt được chuột, có thể gỡ bỏ chuột và tái sử dụng.

Nhãn mác

Nhãn mác chuyên nghiệp, có hướng dẫn sử dụng rõ ràng.