Tìm hiểu về kiến chúa

Kiến chúa là cấp bậc cao nhất trong quần thể loài kiến. Mỗi tổ kiến chỉ có một kiến chúa, chúng có nhiệm vụ sinh sản cho bầy đàn. Kiến chúa thường sống thành đàn lớn liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng có tập tính xã hội cao. Một tổ kiến có nhiều thế hệ khác nhau cùng sinh sống. Có 3 tầng lớp chính: Kiến chúa, kiến thợ và kiến đực. Mỗi tầng lớp thực hiện nhiệm vụ riêng biệt khác nhau. Dưới đây là những thông tin tìm hiểu về kiến chúa.

Tập tính và sinh sản

  • Số lượng trứng được sinh ra là rất nhiều. Rời khỏi tổ và giao phối đúng vào mùa thời tiết nóng, ẩm ướt và có gió nhẹ. Các chuyến bay giao phối xảy ra đồng thời ở nhiều tổ kiến.
  • Kiến cánh cái đảm nhận chức năng sinh sản. Chúng sẽ bay một khoảng cách xa, sau đó giao phối với ít nhất 1 kiến cánh đực. Con đực sau khi truyền tinh dịch cho con cái sẽ chết. Kiến cánh tìm nơi thích hợp để đáp xuống làm tổ mới và luôn sử dụng tinh dịch.
  • Kiến chúa sử dụng nguồn protein từ cặp cánh còn lại để làm thức ăn, chúng luôn nằm trong tổ. Loài này có thể sống trên thập kỷ và có lẽ là tầng lớp sống lâu nhất trong tổ. Kiến chúa có thể sinh sản lên đến vài ngàn trứng trong vòng đời của nó.

tìm hiểu về kiến chúa

Hình dạng của kiến chúa

  • Kiến chúa thường lớn hơn các con còn lại trong tổ. Nó có phần bụng lớn hơn các con khác. Cơ cánh cũng là một điểm khác biệt để chứng tỏ vị thế của mình.

Vai trò của kiến chúa

  • Đa mẫu là hiện tượng một tổ kiến có nhiều hơn một kiến chúa. Nếu chỉ có một kiến chúa trong tổ có nhiệm đẻ trứng thì gọi là “đơn mẫu”.
  • Trong tổ, chúng là tầng lớp chuyên phục vụ việc sinh sản. Là thành viên quan trọng nhất, vì chúng đảm bảo sự sống của bầy đàn.
  • Kiến thợ được kiến chúa sinh ra nở thành những con kiến cái không có cánh. Chúng cũng không có khả năng sinh sản. Để chỉ thị kiến thợ, kiến chúa sinh sản chuỗi pheromone.
  • Kiến thợ có nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn và chăm sóc cho kiến chúa. Còn kiến chúa sống như một nữ hoàng, chỉ có nhiệm vụ sinh sản trong tổ. Việc sinh sản ra pheromone để kìm hãm sự phát triển buồng trứng không để kiến thợ sinh sản.
  • Ngoài ra, kiến chúa còn sinh sản được những con kiến đực. Khi chúng chết, kiến thợ sẽ thay chúng phát triển buồng trứng. Sinh sản những quả trứng không qua thụ tinh và nở thành kiến đực.

GreenHouse Pest Control chuyên phòng chống mối cho công trình xây dựng giá rẻ. Trên đây là những thông tin tìm hiểu về kiến chúa, hotline: 0932 609 515 – 0974 426 255.