Dạng: Phun

Thành phần : Chlorpyrifos ……………………… 400 g/lít

Hướng dẫn sử dụng

Trừ mối cho nhà cửa

Pha 15 – 20 ml trong 1 lít nước, quét hay phun lên phần gỗ và nền nhà tiếp giáp nhau trước khi xây cất hay khi bị mối mọt tấn công.

Trừ mối cho vườn cây

Pha 2-3 ml/1 lít nứơc, tưới hay phun thẳng lên phần cây cần bảo vệ hay tưới quanh gốc cây từ 1 – 1,5 lít dung dịch thuốc