Quá trình sinh sản và phát triển của Mối

Mối là một trong những loài gây hại phổ biến nhất vào mùa xuân. Là mối đe dọa lớn nhất đối với nhà cửa, nhà để xe và các cấu trúc bằng gỗ. Có hơn 2.000 loài trên khắp thế giới, gồm 2 loại chính: Mối đất, mối gỗ khô, mối gỗ ẩm. Các thuộc địa có thể phát triển lên đến hàng trăm ngàn. Chúng gây thiệt hại nghiêm trọng về cấu trúc. Dưới đây là quá trình sinh sản và phát triển của mối.

quá trình sinh sản và phát triển của mối

Chu kỳ sống của mối

 • Mối thường được so sánh với kiến nhưng vòng đời của mối khác rất nhiều so với kiến.
 • Vòng đời của loài mối bắt đầu từ trứng, trải qua quá trình biến thái không hoàn chỉnh. Với các giai đoạn trứng, ấu trùng và trưởng thành.
 • Ấu trùng giống như những người trưởng thành và trải qua quá trình lột xác khi lớn lên. Tùy thuộc vào loài mối, trứng có bốn giai đoạn lột xác.
 • Đầu tiên, nhộng lột xác thành công nhân, tiếp theo thành lính. Công nhân chịu trách nhiệm xây dựng thuộc địa và thực hiện bất kỳ sửa chữa cần thiết nào. Trong khi mối linh bảo vệ các thuộc địa.
 • Swarmers là sinh sản và chịu trách nhiệm giao phối, trở thành mối vua sau khi sinh sản.
 • Quá trình lột xác từ nhộn thành người lớn có thể mất vài tháng. Tùy thuộc vào sự sẵn có của thức ăn, nhiệt độ, cũng như kích thước của thuộc địa. Mối công nhân nuôi nhộng vì họ không thể tự ăn. Đồng thời, chịu trách nhiệm tìm kiếm thức ăn, xây dựng hoặc sửa chữa tổ.
 • Để ngăn chặn các công nhân khác trở thành nữ hoàng. Mối chúa thả pheromone trên toàn thuộc địa để chọn lọc.
 • Trong giai đoạn đầu của thuộc địa, nữ hoàng chỉ đẻ từ 10 đến 20 quả trứng. Tuy nhiên, khi các thuộc địa trưởng thành, có thể đẻ tới 1.000 trứng mỗi ngày. Về phần nhà vua, vẫn ở trong tổ và tiếp tục giao phối với nữ hoàng. Nếu một nữ hoàng không còn nữa, vua mối sản xuất pheromone thu hút nữ hoàng thay thế.

Ống bùn là gì?

Là những đường hầm có kích thước bằng bút chì nằm xung quanh tổ mối, cấu trúc gỗ. Có ba loại:

 • Ống làm việc – con đường giữa tổ mối trong đất và gỗ
 • Ống thăm dò – con đường chỉ kéo dài từ đất
 • Thả ống – con đường từ gỗ trở lại đất

Ống bùn được làm từ những mảnh đất, gỗ nhỏ. Giúp bảo vệ và giữ môi trường khô ráo trong khi di chuyển giữa nguồn thức ăn và tổ.

GreenHouse Pest Control chuyên phòng chống mối mọt. Đây là quá trình sinh sản và phát triển của Mối, hotline: 0932 609 5150974 426 255.